Typer af østers

Østers er ikke kun østers. Der findes forskellige typer af østers og østers smager forskelligt afhængigt af hvor de er vokset op. Havets indhold af salt og mineraler sætter sit præg på Østeren. Østerskendere taler derfor om østerens 'merrior' på samme måde som vinkendere taler om vinens 'terrior'.

I USA smager østkystøsteren, som spises i New York anerledes end vestkystøsteren som spises i San Francisco. Saltindholdet er højere ved østkysten i Atlanterhavet end ved vestkysten i Stillehavet, og østersene smager derfor forskelligt. De er saltere i New York end i San Francisco. På samme måde smager østers fra Bretagne i Frankrig kraftigere end de østers, der kommer fra den franske del af Middelhavet.

Hvadenten man befinder sig hos fiskehandleren eller i restauranten, så møder man i Danmark i hovedsagen to forskellige typer østers. Den ene er den nuprede og dybe stilleshavsøsters eller som den også kaldes, 'Gigas' østeren. Den anden er den flade limfjordsøsters eller 'Belon' østeren, som den hedder i Frankrig.

Stillehavsøsters

Stillehavsøsteren er den mest udbredte østers i de europæiske farvande, og det er dem man kan samle i vadehavet eller langs strandene i Bretagne og Normandiet.

Stillehavsøsteren har sin oprindelse i Japan og Sydøstasien, men blev for alvor udbredt i Europa i 1970'erne.  Vækstbetingelserne i Europa er ideele for stillehavsøsteren og den er derfor blevet den mest almindelige østerstype i Europa.

I Frankrig kaldes den type ofte for 'huitre creuse' - hule eller rundede østers.

Limfjordsøsters

Limfjordsøstersen eller 'Belon' østersen er mere såbar og mindre hårdfør end stillehavsøstersen.

Den tåler kun i begrænset omfang frost, og hårde vintre kan føre til udslettelse af store bestande. Betegnelsen 'den europæiske østers' bruges også om limfjordsøsteren fordi den oprindeligt var den dominerende østerstype i de europæiske farvande.

I dag vokser den færre steder i Europa og Limfjorden i Danmark er det sted, hvor der er flest af denne type østers som vokser vildt i Europa.

Den atlantiske østers

Befinder man sig uden for Danmarks grænser vil man kunne opleve op til fem forskellige typer østers.

Ud over den europæiske østers (limfjordsøsteren) og stillehavsøsteren findes der også Kumamoto østeren, Olympia østeren og den atlantiske østers.

Den atlantiske østers er især udbredt på østkysten i USA og er ofte større end stillehavsøsteren og den europæiske østers.

 

 

 

Limfjordsøsters (Ostrea edulis)

 

 

 

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Brands, klassifikation og kvalitet

Østers er også meget mere end forskellige typer østers. Der er forskellige brands, der signalerer forskellige kvalitet. Gillardeau østeren betragtes for eksempelvis som særdeles velsmagende.

På samme måde er der også forskellige klassifikationer i forskellige lande. I Frankrig skelnes der blandt andet mellem 'Fine de Claire' og 'Label Rouge', hvor den sidste betragtes som den bedste. Variationen i størrelser er også stor blandt østers. Også selvom der er tale om samme type.

I hovedsagen vejer de mellem 30 og 150 gram, hvis der er tale om farmede østers. Men i naturen kan man finde østers på op til et par kilo. Det er dog en lidt for stor mundfuld for de fleste.

Østers brands - Gillardeau, Perle Blanche og Venø

Østers klassifikationer - 'Fine de claire', 'Label Rouge'

Østers størrelse

Sæson for østers

 

 

 

Tre Belon østers og tre Bretagne østers på restaurant Huguette - Bistro de la mer, rue de Seine, i Saint-Germain-des-Prés området i Paris.